....

Frivind AS leverer en mengde ulike meteorologiske og oseanografiske data. Vi har tilgang til de fleste større meteorologiske modellene på markedet, i tillegg kjører vi interne beregninger for alle områder av verden. Dette gjør at vi kan levere data til de fleste interessefelter innen ulike bransjer. Data leveres både som rådata og integrert i en utviklet tjeneste.

..

Frivind AS supplies a variety of meteorological and oceanographic data. We have access to most of the major meteorological models on the market, in addition we internally run custom made models for all areas of the world. Data are available as raw data or as a part of a custom made service we deliver to the client.

....

 

....

Operasjonelle modeller

Vi leverer operasjonelle meteorologiske og oseanografiske data for hele verden. Dette inkluderer både allment tilgjengelige modeller og spesialmodeller for den enkelte bruker. Som en del av vårt standard sortiment "lagerfører" vi omkring 20 ulike modeller, både for atmosfæriske og oseanografiske forhold. I tillegg til dette kjører vi modeller av høy oppløsning på bestilling for den enkelte kunde.

..

OPERATIONAL MODELS

We deliver operational meteorological and oceanographic data for all parts of the world. This includes both public models and special models for individual users. As part of our standard range we have about about 20 different models "in stocks", for both atmospheric and oceanographic conditions. In addition to this we run high resolution models for the individual client when needed.

....

....

Klimatiske modeller

Vi har gjennom tidligere prosjekter utviklet en stor database over historiske meteorologiske og hydrologiske forhold for Norge og resten av verden. I tillegg besitter vi data fra en rekke eksterne kilde. Historiske data brukes i flere tilfeller som basis og datagrunnalg for operasjonelle tjenester vi utvikler for den enkelte kunde.

..

HISTORICAL ANALYSIS

Through previous projects we have developed a large database of historical meteorological and hydrological conditions. Historical data are often used as an basis for operational services we develop for some of our clients.

....

....

Kunder og bruksområder

Vi leverer meteorologiske og oseanografiske beregninger til en rekke kunder innen ulike bransjer i inn og utland. For de fleste kunder inngår data fra beregningene i andre tjenester vi levere den aktuelle kunde, men vi leverer også kun rådata til kunder som selv behandler dette. Den største kundegruppen bedriften har innen leveranse av rådata er internasjonale selskaper innen olje og shipping hvor disse blir brukt til analyse, planlegging og risikostyring. Data leveres via api eller direkteoverføring av rådata i ulike filformater.

Les mer om hvordan vi bruker våre data til å utvikle tjenester

..

CLIENTS AND APPLICATIONS

We provide meteorological and oceanographic models for a variety of clients in various industries all over the globe. For most clients we use the data as a part of a custom made service, but we also supply raw data for clients that are able to handle the data themself. The largest client group re international companies in the oil and shipping where the data are used for analysis, planning and risk management. Data supplied via api or direct transfer of raw data in various file formats.

Read more about how we use our data to create custom made services

....

Norsk
English