....

For å utføre beregningene trenger vi tilgang til data fra din bedrift, og din bedrift vil trenge tilgang til våre resultater.

..

English here..

....

 

1) bedriften leverer historiske salgsdata

For å utføre beregningene trenger vi tilgang til bedriftens historiske salg, noe vi opplever er en triviell oppgave å hente ut for de fleste kunder. Hvordan data som er aktuelle avhenger mellom ulike bransjer, men typisk ønsker vi tilgang til:

Bilder av nødvendige data (salg,butikker,produkter)

2) frivind leverer en analyse

Vi kvalitetssikrer mottatte data og starter våre numeriske modeller. Første fase er å få svar på hvordan været og andre faktorer påvirker salget, og i hvor stor grad de gjør dette. I neste fase ser vi på hvor godt det lar seg gjøre å prognostisere salget fremover i tid, og hvilke faktorer som bidrar til den beste prognosen.

Bilder av ulike analyser.

3) Vi gjør en felles vurdering

Vi går i felleskap gjennom analysen og vurderer hvordan bedriften kan kapitalisere på informasjonen.

4) Bedriften gir Tilgang til løpende salgsdata

For å sette opp en løpende operasjonell prognose trenger vi løpende tilgang til bedriftens salgstall. Dette gjøres via automatisert datautveksling for salg, produkter og butikker.

5) frivind leverer en operasjonell prognose

Vi leverer en løpende prognose. Prognosens innhold varierer mellom ulike kunder og bransjer, og kan inneholde enten det fullstendige salget, eller kun værets påvirkning. Data leveres enten direkte inn i kundens eksisterende datasystemer, eller via vår egen applikasjon.

Slideshow fra app.

Norsk
English