....

Frivind AS leverer salgsprognoser hvor værforhold sammen med historiske data fra kundens virksomhet brukes til å analysere og prognostisere forventet salg. Store deler av varesalget på det Nordiske markedet blir påvirket av været som dermed er en svært viktig del beregningene.

..

Frivind AS delivers sales forecasting where weather conditions along with historical data from the client's business is used to analyze and predict an upcoming sale. Large parts the retail industry is affected by the weather which is thus an important part of business intelligence and sales forecasting.

....

 

....

værets betydning

Værforhold er påvist å ha stor betydning for en forbrukers handle og besøksmønster. Vi ser at totalomsetning for ulike butikker svinger over 20% i takt med været, og at utsatte varer eller varegrupper ofte varierer i snitt med over 50% på dager med "bra" og "dårlig" vær. På enkeltdager ser vi variasjoner over 100%. For destinasjoner innen værutsatte bransjer ser vi også en variasjon hvor antall besøkende på dagnivå varierer over 70 % avhengig av været.

..

The importance of weather

Weather conditions has proved to have a significant influence at the consumers in many industries. In may retail stores we see that the total turnover fluctuates close to 20% according to the weather conditions, and that the sale of a single product often varies over 50% during a season. At a daily basis we even see fluctuations above 100% for particularly weather-beaten items. For destinations and parks we have also proved that the number of visitors varies up to 70% depending on the weather.

....

....

matematisk modellering

Ved å kombinere historiske data på varesalg eller antall besøkende med værforhold setter vi opp en matematisk modell som analyserer hvordan været historisk sett har påvirket virksomheten, eller hvordan det forventes å påvirke fremover i tid. Videre brukes det samme datagrunnlaget for å sette opp en modell som ikke bare beregner værets effekt på salg og besøkende, men også beregner ett forventet antall besøkende eller salg av en bestemt vare i fortid, nåtid eller fremover i tid.

..

Numerical modeling

By combining historical data from sales sales or visitors with weather conditions we have created a mathematical model that analyzes how the weather historically has affected the business, and how it is expected to affect the future. 
Furthermore, using the same data we have created a model that not only calculates the effect from weather, but also calculates the expected turnover for a park, store or product.

....

....

Bruksområder og Leveranse

Systemet bidrar til å bedre kundes resultater ved å levere informasjon som øker salg, bedrer vareflyt og reduserer ett eventuelt svinn. Våre analyser gjør kunden bedre i stand til å måle effekt av markedsføring og gir muligheten for å neglisjere effekten været har hatt på driften bakover i tid. Våre prognoser gjør at kunden bedrer lønnsomheten ved å kunne tilpasse innkjøp, drift og markedsføring basert på informasjon om hva kunden kommer til å handle fremover i tid. 

I tilfeller det er mulig leveres data direkte inn i kundens eksisterende systemer for analyse og prognose. For aktører uten slike systemer, eller tekniske utfordringer vanskeliggjør en integrasjon, leverer vi data gjennom vår egen "Sol og Salg" plattform. Denne plattformen inkluderer grafisk fremvisning av data på nett og via app. Plattformen inkluderer i tillegg støtte for aktiv varsling av svinnreduserende og salgsøkende tiltak for aktører innen detaljhandel.

..

APPLICATIONS AND Data DELIVERY

The system contributes to improving customer performance by delivering information that increases sales and improves the order chain.

Our analysis helps the customer to better measure the effect of marketing and gives the possibility of neglecting the effect weather has had at the historical sale. Our predictions helps the customers to improve profitability by adapting procurement, operations and marketing based on information about how their client is going to act ahead of time.

When possible the data is feeded directly into customers' existing systems for analysis, planning and forecasting. For customers without such systems we deliver data through our own "Sun and Sales" platform. This platform includes graphical representation of data via the Internet and app.

....

 

....

BRANSJER

Vi har løsninger innen analyse og prognoser for aktører innen produksjon, distribusjon og salg. Eksempelvis dagligvare, kiosk, tekstil, sport og fritid. I tillegg leveres analyser og prognoser på antall besøkende til hoteller, resorter og parker.

..

INDUSTRIES

We have solutions for clients within production, distribution and sales for grocery, convenience, textile, sports and leisure. In addition we deliver services to hotels, resorts and parks.

....

Norsk
English