....

Frivind AS har bred erfaring med å utvikle tjenester som analyserer, bearbeider, leverer og visualiserer data. Våre produkter leveres både som frittstående tjenester og som en integrert del av kundens eksisterende systemer.

..

Frivind AS has extensive experience in developing services that analyze, process, deliver and visualize data. Our products are available as standalone services and as an integral part of the customer's existing systems.

....

 

....

VÆRET ER IKKE DET VIKTIGSTE

Når vi utvikler tjenester for våre kunder er det som oftest ikke været direkte som er det viktigste, det er følgende været vil få for kunden og hvilke tiltak de kan gjøre for å utnytte kommende værforhold til å oppnå sine målsetninger.

..

THE WEATHER IS NOT THE MOST IMPORTANT

When we develop services for our clients, it's usually not the weather directly that is important, it's the impact the weather will have for the clients business and what measures they can take in order to exploit upcoming weather conditions to achieve their goals.

....

 

....

tjenestetyper

Vi utvikler ett bredt spekter av tjenester, alt fra enkle nettbaserte løsninger som kun visualiserer eller leverer meteorologiske data, til komplekse systemer som integreres mot kjernen i kunden virksomhet. 

..

TYPE OF SERVICES

We develop a wide range of services, ranging from simple web-based applications that only visualizing or provide meteorological data, to complex systems that integrates the core of the clients operations.

....

....

ANALYSE OG DATABEHANDLING

Vi jobber med ulike prosjekter relatert til analyse og databehandling, hovedsakelig for større bedrifter. Disse har behov for å analysere hvordan meteorologiske, oseanografiske og hydrologiske forhold påvirker deres drift og hvordan de kan bruke denne kunnskapen til å oppnå bedre resultater.

..

ANALYSE OG DATABEHANDLING

We are working on various projects related to analysis and data processing, mainly for larger companies. These clients need to analyze how meteorological, oceanographic and hydrological conditions are affecting their operations and how they can use this knowledge to achieve better results.

....

....

BRANSJER

Vi har tidligere utviklet løsninger for blant annet kraftproduksjon, eiendomshandel, medier, detaljhandel, samferdsel, oljeproduksjon, shipping, fiskeri, mf.

..

INDUSTRIES

We have previously developed services for the real estate business, media, retail, transport, oil, shipping, and more.

....

Norsk
English