....

Frivind AS leverer dedikerte varslingstjenester til utvalgte kundegrupper. Ved slike leveranser gjør vi løpende manuelle vurderinger på hvordan kommende meteorologiske og oseanografiske forhold vil påvirke den enkelte kunde i den aktuelle perioden.

..

Frivind AS provides human made forecast where we make ongoing assessments on how forthcoming meteorological and oceanographic conditions will affect the individual clients buisness.

....

 

 

 

....

VÆRET ER IKKE DET VIKTIGSTE

Når vi varsler for våre kunder er det som oftest ikke været direkte som er det viktigste, det er følgende været vil få for kunden og hvilke tiltak de kan gjøre for å utnytte kommende værforhold til å oppnå sine målsetninger.

..

THE WEATHER IS NOT THE MOST IMPORTANT

When we forecast for our clients, it's usually not the weather directly that is important, it's the impact the weather will have for the clients business and what measures they can take in order to exploit upcoming weather conditions to achieve their goals.

....

 

....

LEVERANSE TIL BEDRIFTER

Flere produkter vi leverer ulike bedrifter inneholder en komponent av manuelle vurderinger og varslinger. Vi benytter her kunnskap om kommende værforhold og den aktuelle bedriftens virksomhet til å levere anbefalinger på hvordan de best mulig kan justere sin drift i takt med kommende værforhold.

..

AS A PART OF A SERVICE

Many products and services we supply to different companies contain a component of human made forecast or alert service. We use here the knowledge of both the upcoming weather conditions and the clients business to deliver recommendations on how they can best adjust their operations in line with the upcoming weather.

....

....

maritime varsler

Vi startet vår virksomhet tilbake i 2007 med leveranse av detaljerte varslingstjenster til maritimt bruk. Dette er ikke lenger ett satsningsområde for bedriften, men interesserte kan kontakte oss for forespørsel om en dedikert leveranse. 

..

MARITIME FORECASTING

We started our business back in 2007 with the delivery of human made forecasts for the maritime industry. This is no longer a priority for our business, but those interested can contact us for a quote.

....

Norsk
English